Termes i condicions us

INTRODUCCIÓ

L’acceptació del present document contractual, que regirà en la contractació de productes a través del lloc web vidamarina.bio, comporta que l’usuari ha llegit i comprén l’ací exposat. Així mateix posseeix la capacitat necessària per a contractar assumint totes les obligacions que es recullen en aquest document.

Igualment el prestador es reserva el dret a modificar les condicions d’ús de la web sense que això puga afecta els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació. Per aquest motiu és la seua responsabilitat llegir-les periòdicament ja que les condicions vigents en el moment d’ús del lloc web o de la celebració del contracte seran les que se li aplicaran.

IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda està l’empresa Vidamarina – Jaume Minguell Parent que està domiciliada al carrer Pl. Universitat, 3 – 6o, amb NIF 38788215A.

Les dades personals que siguen facilitats pel comprador seran tractats d’acord amb la Política de Privacitat que es recull en la pròpia web de Vidamarina.bio. Així mateix en utilitzar la nostra web es fa responsable de la veracitat de la informació aportada sobre vosté.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest document regularà la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en el qual aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l’idioma castellà o català. En cas que poguera dur-se a terme en qualsevol altre idioma serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

Ordenar una comanda implica l’acceptació completa i incondicional de les condicions generals de venda. Per tant el comprador no imposarà condicions contràries al venedor, llevat que hagen sigut expressament acceptades, independentment de quan siguen manades a la seua atenció.

S’informa que de conformitat amb l’article 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

1. Tramitació de la comanda
Una vegada finalitzat el procés de selecció d’articles o serveis es passa a l’apartat de confirmació de la comanda. Ací se li sol·licita al client que s’identifique en cas que s’haguera registrat abans, o en cas contrari se li demana que es registre. Aquesta confirmació fa que l’acord entre les parts siga total.

2. Registre de clients
El client es registra emplenant en un formulari les seues dades personals i de pagament, donant-se d’alta en el sistema amb un nom d’usuari i una clau determinada. L’usuari s’ha de comprometre a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua, robatori o el possible accés no autoritzat d’un tercer, perquè així es procedisca al bloqueig de la plataforma de forma immediata.

3. Cistella de la compra
Els articles que es desitgen adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la bossa d’anar a comprar mitjançant un clic sobre la icona corresponent.

En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, per via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de lliurament, data de contractació i estimació de lliurament o activació del producte o servei contractat.

Els productes apareguts en la web són oferits en temps real, és a dir tots els productes o servucios es troben disponibles. En cas de falta d’existències de qualsevol producte, el client podrà realitzar una comanda de reserva cridant-nos o escrivint al nostre correu electrònic. Si el client ja haja realitzat el pagament i en defecte d’això no hi haguera estoc per a poder fer-se el lliurament en un termini de 3 dies hàbils, pot contactar-nos i li retornarem l’import.

LLIURAMENT O ACTIVACIÓ DE COMANDES

Es durà a terme una vegada comprovat el pagament.

Així el prestador no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament o activació no arribe a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades siguen falsos, inexactes o incomplets o quan no puga efectuar-se per causes alienes a vidamarina.com.

Una vegada activat la comanda haurà de comprovar que és correcte, en cas contrari haurà de comunicar-nos-el en el termini de 48 hores a partir d’aquesta activació. Vidamarina.com no es farà responsable de cap manera, si no es compleixen els advertiments citats anteriorment.

Si per algun motiu no poguérem complir amb la data de lliurament l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir avant amb la compra establint una nova data o bé d’anul·lar la comanda amb el reembossament total del preu pagat.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen els impostos establits. No obstant això aquestes despeses, llevat que s’indiquen expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit. Aquests imports s’aplicaran en finalitzar el carro de la compra ja que el transport va relacionat a les característiques totals de la comanda.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Si es descobreix un error en el preu de compra d’un producte que vosté va encarregar l’informarem com més prompte millor perquè ens reconfirme la comanda o l’anul·le.

Únicament acceptaran pagaments realitzats a través de targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron, MasterCard) transferència bancària.

Tot pagament realitzat pel prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció al client 932453872 o via correu electrònic info@vidamarina.bio En tot cas haurà d’enviar-se l’assumpte en el missatge o al operador el número de comanda que fóra assignat indicant en el correu electrònic la confirmació de la compra.

DRET DE DESISTIMENT

Conformement a la normativa aplicable si vosté està contractant com a consumidor podrà desistir el contracte en qualsevol moment dins del termini de 14 dies naturals des de la data de lliurament de la comanda.

Podrà acreditar l’exercici del dret de desistiment en qualsevol forma admesa en dret considerant-se vàlidament exercitat mitjançant l’enviament d’un formulari de devolució que li facilitem. Una vegada imprés el mateix el client haurà d’emplenar-lo i adjuntar-lo a la seua devolució.

Les despeses directes ocasionades per la devolució seran abonats pel client, no sent objecte de devolució l’import pagat pel client en concepte de despeses d’enviament (anada i volta).

No s’acceptaran devolucions si els embalatges del producte i tots els seus components no són els originals o si aquests no es troben o no estan en perfecte estat. No utilitze precintes o cintes adhesives sobre aquests.

Una vegada revisada la mercaderia, l’import de la compra serà retornat en el termini màxim de trenta dies des de la recepció de la mercaderia retornada.

POLÍTICA DE COOKIES

Vidamarina.cat pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconega el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació siga més senzilla. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzarà cookies per a recollir informació de caràcter personal.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El contracte actual es regeix per la legislació espanyola aplicable. Les parts acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte, o reclamació derivada del contracte actual als jutjats i tribunals de Barcelona, per ser el lloc de celebració del contracte i de prestació dels serveis objecte del contracte actual.

RECOMANACIONS I PRECAUCIONS

A continuació s’indica algunes de les precaucions que aconsellem prendre als nostres clients:

Preservar el seu nom d’Usuari i la contrasenya.
Desconnectar sempre la sessió del navegador després d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït el seu usuari o contrasenya.
No apuntar-la el nom d’usuari i contrasenya en llocs de fàcil accés.